Brak prawa jazdy a wypłata odszkodowania

Odszkodowanie za szkodę komunikacyjną przysługuje wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, którzy z winy osoby trzeciej doznali szkody osobowej lub rzeczowej. Oznacza to, że wypłatę z polisy otrzymać mogą zarówno kierowcy, jak i pasażerowie, rowerzyści oraz piesi.

Kluczowe jest jednak to, by w zdarzeniu uczestniczył co najmniej jeden pojazd. W ramach odszkodowania poszkodowani mogą otrzymać:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  • zwrot kosztów związanych z wypadkiem: kosztów leczenia, rehabilitacji i dojazdów do lekarza,
  • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, rentę uzupełniającą,
  • odszkodowanie z tytułu utraconych dochodów,
  • odszkodowanie za szkody w mieniu.

Kto wypłaci odszkodowanie, kiedy kierowca z OC nie ma prawa jazdy?

A co z wypłatą odszkodowania komunikacyjnego, kiedy kierowca nie ma prawa jazdy? Osoba, która nie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych może mieć oczywiście wykupione ubezpieczenie OC (jako właściciel auta). Jeżeli jednak nie ma ona ważnego prawa jazdy, a kieruje pojazdem i spowoduje wypadek, to świadczenie zostanie wypłacone poszkodowanemu przez towarzystwo ubezpieczeniowe, natomiast zaraz po tym sprawca zostanie wezwany do zwrócenia ubezpieczycielowi tych kosztów.

Natomiast nawet jeśli sprawca wypadku komunikacyjnego spowoduje wypadek, nie mając wówczas prawa jazdy, ale było to związane z ratowaniem czyjegoś ludzkiego lub mienia albo brał udział w pościgu za przyłapanym na gorącym uczynku przestępcą, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci należne odszkodowanie osobie poszkodowanej w zdarzeniu – nie obligując sprawcy do zwrotu poniesionych kosztów. Należy jednak pamiętać o możliwej grzywnie nałożonej przez organy ścigania, na którą narażony jest kierowca niemający uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.