Wypadek przy pracy – jak uzyskać odszkodowanie

Bez względu na charakter pracy oraz zastosowane środki bezpieczeństwa każdy pracownik narażony jest na wypadek. W zależności od rodzaju wykonywanych obowiązków zawodowych poziom ryzyka może się różnić. Niektóre miejsca są szczególnie narażone na powstawanie zagrożeń. Stąd wypadki w gospodarstwach rolnych nie należą do rzadkości. Jednak niespodziewane sytuacje zdarzają się nawet w zakładach pracy uznawanych za bezpieczne i przyjazne osobom zatrudnionym. W wyniku takiego zdarzenia może dojść do stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W takich przypadkach pracownik może liczyć na odszkodowanie za wypadek przy pracy. Środki otrzymane ze świadczenia pozwolą poszkodowanemu na spokojny powrót do zdrowia oraz skorzystanie z potrzebnej w konkretnej sytuacji oferty świadczeń medycznych.

Aby móc określić dane zdarzenie jako wypadek przy pracy, musi on spełniać ustalone kryteria. Jest to kluczowe w przypadku ubiegania się o odszkodowanie. Nie każdy uszczerbek na zdrowiu, do którego doszło w miejscu wykonywania obowiązków zawodowych, kwalifikuje się do tej kategorii.

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłacane jest, gdy do szkody doszło:

  • w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych obowiązków,
  • w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą firmy a miejscem wykonywania poleceń służbowych.

Wypadki przy pracy w naturalny sposób wywołują duży stres i niepokój. Oprócz dyskomfortu związanego z przejściem procedur medycznych problematyczne może być także uzyskanie satysfakcjonującego zadośćuczynienia. Jeśli uważasz, że kwota proponowana przez ubezpieczyciela jest zbyt niska, skorzystaj z naszego wsparcia. Pomożemy Ci ubiegać się o wyższą wypłatę, a także udzielimy wszelkich potrzebnych informacji i porad prawnych. Klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę ich sprawy. Nasza wiedza i doświadczenie pozwala na uzyskanie satysfakcjonującego odszkodowania. Zapewniamy pomoc prawną na każdym etapie postępowania.

 

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy

Pracownicy, którzy ulegli wypadkowi przy pracy lub u których stwierdzono chorobę zawodową, mają prawo do otrzymania świadczeń, takich jak:

  • jednorazowe odszkodowanie,
  • zasiłek chorobowy,
  • świadczenie rehabilitacyjne,
  • renta z tytułu niezdolności do pracy,
  • renta szkoleniowa,
  • zasiłek wyrównawczy,
  • dodatek pielęgnacyjny.

W sytuacji, gdy do zdarzenia doszło z winy pracodawcy, należne świadczenie wypłacane jest z polisy OC odpowiedzialnego za szkodę. Warto jednak pamiętać, że pracownicy, którzy z premedytacją złamali przepisy o ochronie życie i zdrowia i fakt ten został im udowodniony jako jedyna przyczyna wypadku, nie dostaną swoistej rekompensaty. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące procedury postępowania po wypadku przy pracy lub kwota proponowanego zadośćuczynienia nie jest dla ciebie satysfakcjonująca, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci uzyskać jak najlepsze warunki.

kontuzjowany budowlaniec