Odszkodowania komunikacyjne w Suwałkach

Przyczyny i okoliczności wypadków komunikacyjnych są różne. Niestety poszkodowani często nie są pewni swoich praw i błędnie zakładają, że odszkodowanie komunikacyjne nie jest im należne lub nie wiedzą jak się o nie ubiegać. Równie często pierwsza kwota zaproponowana przez ubezpieczyciela stanowi tylko niewielką część należnej sumy, która nie pokrywa rzeczywistych szkód powypadkowych

Zawsze warto zwrócić się do firmy odszkodowawczej, która wykaże, jakie roszczenia przysługują w związku z wypadkiem oraz krok po kroku przeprowadzi przez całą procedurę. Pomagamy klientom uzyskać możliwie najwyższą kwotę odszkodowania komunikacyjnego. Oferujemy również kompleksową pomoc prawną.

Skorzystanie z usług profesjonalistów może przynieść Ci wiele korzyści. Przede wszystkim nie zostajesz sam w problematycznej i stresowej sytuacji. Możesz liczyć na merytoryczne wsparcie specjalistów, którzy udzielą Ci niezbędnych informacji i odpowiedzą na wszystkie pytania. Poza tym możesz liczyć na znacznie wyższe odszkodowanie komunikacyjne niż to zaproponowane przez ubezpieczyciela. Niestety firmy ubezpieczeniowe dążą do maksymalnego obniżenia wypłat, a nieświadomi klienci często przystają na takie warunki, nie wiedząc, że można je negocjować.

Zachęcamy do współpracy przede wszystkim dlatego, że działamy w branży już od wielu lat i dysponujemy bogatą wiedzą i doświadczeniem. Możemy poszczycić się wieloma sukcesami w pomyślnym uzyskaniu roszczeń z tytułu wypadków w rolnictwie i innych dziedzinach życia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą.

 

Szkoda komunikacyjna – komu przysługuje odszkodowanie?

Odszkodowanie komunikacyjne przysługuje wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, którzy nie ze swojej winy ponieśli szkodę osobową lub rzeczową. Świadczenie należy się zarówno kierowcom, pasażerom, rowerzystom, jak i pieszym. Warunkiem jest uczestnictwo co najmniej jednego pojazdu w zdarzeniu.

Świadczenia, które przysługują osobom poszkodowanym to:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  • zwrot kosztów związanych z wypadkiem, w tym koszty leczenia, rehabilitacji i dojazdów do lekarza,
  • renta z tytułu zwiększonych potrzeb, renta uzupełniająca,
  • odszkodowanie z tytułu utraconych dochodów,
  • odszkodowanie za szkody w mieniu.

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny należy się najbliższym członkom rodziny. Uprawnionymi do świadczeń są między innymi małżonkowie, rodzice oraz dzieci. Konkubenci oraz osoby, które pozostawały ze zmarłym w bliskiej relacji, również mogą starać się o uzyskanie odszkodowania.

Świadczenia przysługujące uprawnionym po śmierci poszkodowanego to między innymi:

  • zwrot kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem,
  • renta alimentacyjna,
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po śmierci najbliższego członka rodziny,
  • stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci członka rodziny.

Jeśli masz pytania dotyczące odszkodowań komunikacyjnych, nasi doradcy są do Twojej dyspozycji. Z przyjemnością udzielą Ci wszelkich informacji.

 

 

wypadek