Błędy medyczne – uzyskaj odszkodowanie

Błąd medyczny ma miejsce, gdy pracownik służby zdrowia dopuści się zaniedbania i tym samym narazi pacjenta na niebezpieczeństwo. W efekcie może dojść do nieodwracalnych w skutkach powikłań, prowadzących do utraty zdrowia, a nawet życia poszkodowanego. W takich sytuacjach pacjent może ubiegać się o stosowne odszkodowanie.

Do odpowiedzialności pociągnięte mogą być wszystkie osoby pełniące zawody związane z medycyną. Błąd medyczny dotyczy zarówno lekarzy, pielęgniarek, jak i ratowników medycznych oraz może polegać na zastosowaniu niewłaściwego leczenia czy niespełnieniu wymogów sanitarnych, w wyniku których doszło do szkody.

 

Wysokość odszkodowania zależy od rodzaju i stopnia uszczerbku na zdrowiu. Faktury oraz rachunki za prywatne wizyty i zakup leków stanowią istotną część dokumentacji medycznej, która wpływa na kwotę przyznanego świadczenia. Dokładamy wszelkich starań, aby uzyskać możliwie najwyższą sumę odszkodowania. Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne naszym klientom.

O błędzie medycznym decydują okoliczności danego przypadku. Może on wynikać zarówno z niedoboru informacji, niewiedzy w określonej dziedzinie medycznej, jak i zmęczenia. Zaniedbanie reguł staranności i ostrożności przez personel medyczny prowadzi do cierpienia pacjenta, a nawet jego śmierci. Warto podkreślić, że błędy nie zawsze muszą być związane z aktywnym działaniem personelu medycznego. Często powstają w wyniku zaniechania lub zaniedbania określonych procedur.

Do najczęstszych błędów medycznych zalicza się:

  • niewykonanie badań,
  • nieprawidłowa diagnoza,
  • przedwczesny wypis,
  • szkody przy porodzie,
  • zakażenia szpitalne,
  • niewłaściwa opieka medyczna,
  • bezpodstawne odroczenie przeprowadzenia zabiegu operacyjnego.

Nie zawsze jednak śmierć pacjenta czy pogorszenie się jego stanu zdrowia świadczą o wystąpieniu błędu medycznego. W przypadku uznania, że określone postępowanie było niezgodne ze sztuką medyczną, należy jeszcze zweryfikować czy doszło do niego na skutek zaniedbania reguł staranności.

 

 

 

zdruzgotany lekarz

Odszkodowanie za błąd medyczny – jak uzyskać?

Aby uzyskać rekompensatę finansową za szkodę powstałą w wyniku błędu medycznego, należy przede wszystkim udowodnić, że do niej doszło. Bardzo często taka procedura trwa długo i wymaga skompletowania obfitej dokumentacji. Niezbędne jest także uzyskanie opinii biegłego, który stwierdzi, że uszczerbek na zdrowiu powstał w wyniku zaniedbań lub nieprawidłowo przeprowadzonych zabiegów medycznych. Aby uzyskać zadośćuczynienie, poszkodowany musi przygotować i złożyć pozew do sądu. Niestety takie sprawy mogą trwać bardzo długo, dlatego warto korzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą w pomyślnym uzyskaniu rekompensaty finansowej.

Jeśli zostałeś poszkodowany w wyniku błędu medycznego i nie wiesz, jak rozpocząć ubieganie się o odszkodowanie, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Odciążymy Cię w tej czasochłonnej procedurze, a także doradzimy, jakie działania podjąć. Wsparcie fachowców znacząco zwiększa szansę na rozwiązanie sytuacji pomyślne dla Ciebie.