Odzyskiwanie odszkodowań – szkody majątkowe i rzeczowe

Szkody majątkowe i rzeczowe mogą powstać w wyniku nieszczęśliwego wypadku, losowego zdarzenia, jak i celowego działania drugiej osoby. W przypadku gdy uszkodzenie lub utrata mienia zostało ubezpieczone w ramach polisy, odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi ubezpieczyciel. Jednak nie zawsze kwota rekompensaty, którą proponuje firma ubezpieczeniowa, jest satysfakcjonująca dla osoby poszkodowanej. W takiej sytuacji warto poznać dostępne możliwości ubiegania się o wyższą wypłatę. Jeśli nie wiesz, jak do tego podejść, skorzystaj z naszej pomocy.

Specjalizujemy się w odzyskiwaniu odszkodowań, które są należne nie tylko w przypadku szkód majątkowych, ale także szkód komunikacyjnych i wielu innych. Wspieramy klientów, udzielając pomocy prawnej, a także świadcząc usługi doradcze. Procedury ubezpieczeniowe bywają skomplikowane, a przede wszystkim czasochłonne. Wymagają kontaktów z towarzystwem ubezpieczeniowym, a także skompletowania dokumentacji, która rzetelnie przedstawi powstałe szkody. Warto skorzystać w tym zakresie z usług profesjonalistów, ponieważ zyskujesz dzięki temu znacznie większą szansę na odzyskanie odszkodowania. Zaoszczędzi to także Twój czas i wysiłek.

Szkody majątkowe najczęściej powstają w następstwie takich zdarzeń jak:

  • wypadek komunikacyjny,
  • kradzież,
  • włamanie,
  • pożar,
  • zalanie,
  • katastrofa budowlana.

W praktyce oznacza to, że odszkodowanie może uzyskać osoba, która nie ze swojej winy doznała utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia. Jednak wypłata należnego świadczenia nie zawsze przebiega zgodnie z oczekiwaniami poszkodowanego. Częste są przypadki, gdy ubezpieczyciel zaniża należną kwotę.

Jesteśmy do dyspozycji klientów na każdym etapie postępowania odszkodowawczego. Pomagamy skompletować potrzebną dokumentację oraz zweryfikować wysokość rekompensaty. Ponadto zapewniamy wsparcie w uzyskaniu utraconych korzyści będących następstwem zaistniałej szkody. Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji na temat odzyskiwania odszkodowań.

 

plac budowy