Co powinieneś wiedzieć o odszkodowaniach komunikacyjnych?

W przypadku kolizji czy wypadku drogowego zgłoszenie powinno trafić do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze poszkodowany wie, kto jest sprawcą, a czasem może być kilku sprawców. Po zgłoszeniu szkody, ubezpieczyciel ma obowiązek przeprowadzić postępowanie likwidacyjne. Na jego podstawie ustala wysokość odszkodowania.

Czas na zgłoszenie szkody i dochodzenie roszczeń

Ważnym aspektem procesu ubiegania się o odszkodowanie komunikacyjne jest termin zgłoszenia szkody. Zgodnie z polskim prawem, poszkodowany ma na to 3 lata od dnia zdarzenia. Po upływie tego czasu roszczenia ulegają przedawnieniu. Warto jednak zgłosić szkodę jak najszybciej, aby uniknąć trudności w jej udokumentowaniu oraz ewentualnych problemów z ustaleniem sprawcy. Jeśli chodzi o dochodzenie roszczeń, warto zdawać sobie sprawę, że proces ten może potrwać nawet kilka lat, zwłaszcza gdy sprawa trafi do sądu. Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy pomogą przyspieszyć procedurę i zwiększyć szanse na uzyskanie należnego odszkodowania.

Ochrona praw konsumenta w procesie odszkodowawczym

W procesie ubiegania się o odszkodowanie komunikacyjne istotne jest również przestrzeganie praw konsumenta. Ubezpieczyciele mają obowiązek informować poszkodowanego o jego prawach i obowiązkach, a także o możliwości skorzystania z pomocy niezależnych rzeczoznawców czy firm odszkodowawczych. Ponadto, poszkodowany ma prawo do wglądu w dokumentację dotyczącą jego sprawy oraz możliwość wniesienia zażalenia na decyzje ubezpieczyciela. Warto pamiętać, że ochrona praw konsumenta dotyczy także sytuacji, gdy poszkodowany korzysta z usług firmy odszkodowawczej. Takie podmioty również mają obowiązek informować o prawach i obowiązkach swoich klientów oraz rzetelnie i uczciwie prowadzić sprawy. Dlatego ważne jest, aby wybrać sprawdzoną i renomowaną firmę odszkodowawczą, która będzie dbać o interesy swoich klientów.