Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Zgłosiłeś szkodę do ubezpieczyciela, jednak odszkodowanie nie zostało przyznane lub jego wysokość nie jest dla Ciebie satysfakcjonująca? W takich sytuacjach przysługuje Ci prawo do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela. Należy jednak dokonać tego w określony sposób, koniecznie pisemnie. Sprawdź, co musisz wiedzieć, zanim przygotujesz pismo.

Co jest ważne w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela?

Klienci często uważają, że ubezpieczalnie zaniżają wartość chociażby samochodu, co wiąże się z wypłatą niższej rekompensaty. Jeśli czujesz się pokrzywdzony, to masz prawo zgłosić odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Odszkodowania powinny być uczciwie wypłacane. Zgodnie z Kodeksem cywilnym roszczenie w stosunku do ubezpieczyciela przedawnia się po 3 latach, w związku z czym mamy dość dużo czasu na zgłoszenie swojego odwołania. Nie powinniśmy jednak z tym zwlekać. Warto jednak wiedzieć, że są wyjątki. Ustawodawca wymienia tu sytuację, w której szkoda postała na skutek czynu niedozwolonego, czy w konsekwencji przestępstwa.

Jeśli zależy nam, aby nasze pismo przyniosło oczekiwany efekt, to powinno być sporządzone z dużą dokładnością. Istotne jest posługiwanie się liczbami, jak również wskazanie określonej podstawy prawnej. Będzie to działało na naszą korzyść, gdyż zostaniemy odebrani jako osoba zdeterminowana i świadoma tego, jakie posiada prawa. Pamiętajmy o danych osoby pokrzywdzonej, konkretach dotyczących polisy, oraz uzasadnieniu naszego roszczenia.

Czy istnieją sztywne wytyczne dla odwołania?

Nie ma konkretnie określonych norm dla takiego pisma. Kluczowe jest tu, aby zawrzeć w swoim uzasadnieniu wszystkie, konkretne informacje, które mogą mieć wpływ na zmianę decyzji ubezpieczyciela. Obszerność nie ma tu dużego znaczenia, szczególnie liczą się konkrety. Pamiętajmy o załączeniu niezbędnych dokumentów, czy zleconych, niezależnych ekspertyz. Niekiedy roszczenia w stosunku do ubezpieczyciela mogą być bardzo wysokie, a wypłata z polisy nieadekwatnie mała. Wówczas z pewnością warto poświęcić nieco swojego czasu, a uzyskanie sprawiedliwości w tym zakresie.