Jak otrzymać odszkodowanie za kolizję która była za granicą?

Odszkodowanie komunikacyjne przysługuje osobom, które, będąc uczestnikami ruchu drogowego, nie ze swojej winy ponieśli szkodę osobową lub rzeczową. Oznacza to, że do jego otrzymania uprawnieni są zarówno kierowcy, jak i pasażerowie, a nawet rowerzyści i piesi. W ramach odszkodowania tego typu poszkodowani mogą otrzymać na przykład zadośćuczynienie za doznaną krzywdę czy zwrot kosztów leczenia.

Co zrobić, kiedy dojdzie do kolizji za granicą?

Jeżeli jest się poszkodowanym w kolizji drogowej, do której doszło poza granicami Polski, to bardzo ważne jest to, by od razu po wypadku wezwać policję (przepisy w danym kraju mogą być w tym zakresie odmienne od regulacji prawnych obowiązujących w Polsce), a następnie sporządzić oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Od sprawcy kolizji należy uzyskać następujące informacje:

  • dane osobowe sprawcy,
  • dane właściciela pojazdu,
  • numer rejestracyjny pojazdu,
  • nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • numer polisy OC,
  • kraj ubezpieczenia pojazdu.

W oświadczeniu o zdarzeniu drogowym należy też uwzględnić szczegółowy opis przebiegu zdarzenia i miejsce, w którym do niego doszło, wraz z datą i ważnymi okolicznościami. Dobrze zawrzeć w nim również informacje na temat tego, do jakich szkód doszło na skutek kolizji. Kluczowe jest jednak to, by na oświadczeniu sprawca przyznał swoją winę.

Profesjonalna pomoc z zakresu dochodzenia odszkodowań komunikacyjnych

Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych jest nierzadko procesem żmudnym i wymagającym. Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często nie wypłacają należności lub wypłacają ją w zaniżonej wysokości. W związku z tym warto powierzyć dochodzenie przysługującego odszkodowania profesjonalistom, którzy doskonale wiedzą, jak w prawidłowy sposób ubiegać się o uzyskanie świadczenia tego typu.