Jaka jest odpowiedzialność karna za wyłudzanie odszkodowań?

Wyłudzanie odszkodowań to czyn karalny. Polega on na świadomym działaniu na szkodę ubezpieczyciela w celu otrzymania nienależnego odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia. Wyłudzanie odszkodowań zalicza się do oszustw ubezpieczeniowych, za które odpowiedzialność ponosi nie tylko osoba dopuszczająca się przestępstwa, ale również wszystkie osoby, które jej w tym pomagają. Jakie praktyki zalicza się do tego typu nadużyć i z jakimi konsekwencjami prawnymi się wiążą?

Na czym polega wyłudzanie odszkodowań?

Do wyłudzania odszkodowań dochodzi wtedy, kiedy poszkodowany poświadcza nieprawdę w celu uzyskania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego nienależnego odszkodowania. Mowa tu nie tylko o przypadkach, kiedy doszło do wypłaty pieniędzy z polisy, lecz również o samym akcie złożenia wniosku o wypłacenie środków u ubezpieczyciela. W celu uzyskania świadczeń oszuści stosują takie praktyki jak: 

  • spowodowanie wypadku ubezpieczeniowego np. celowe wywołanie pożaru w ubezpieczonym mieszkaniu, naumyślne spowodowanie wypadku lub kolizji drogowej;
  • upozorowanie wypadku ubezpieczeniowego np. zarejestrowanie fałszywej kradzieży samochodu z polisy Autocasco w momencie, kiedy auto zostało wcześniej sprzedane;
  • roszczenie świadczenia za szkodę osobową, z tytułu urazu, którego nie było np. zgłaszanie obrażeń fizycznych, do których rzekomo doszło na skutek kolizji komunikacyjnej, fałszowanie dokumentacji medycznej;
  • zawyżanie wartości szkody w mieniu np. przypisywanie fikcyjnych szkód elementom samochodu, które były uszkodzone już przed kolizją w przypadku wypadków komunikacyjnych z OC sprawcy;
  • manipulacja danymi o zdarzeniu, preparowanie dowodów.

Konsekwencje prawne wyłudzania odszkodowań

Według Kodeksu Karnego za powodowanie zdarzeń będących podstawą do wypłaty odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Można jej uniknąć, jeśli sprawca przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wypłacie środków. Jeśli natomiast sprawca zaangażował w wyłudzenie odszkodowania inne osoby w charakterze współsprawcy lub pomocnika, kara pozbawienia wolności może wynosić od 6 miesięcy do 8 lat.