Kiedy można uzyskać dopłatę do odszkodowania?

Bez wątpienia każda osoba powinna posiadać ubezpieczenie. Niezależnie od tego, czy jest to polisa na życie czy na przykład zabezpieczająca pojazd. Wsparcie finansowe może okazać się niezbędne między do naprawienia szkód powstałych w wyniku wypadku czy pokrycia kosztów rehabilitacji. Dopłatę do odszkodowania można otrzymać w sytuacji, kiedy poszkodowany otrzymał od ubezpieczonego sprawcy zaniżoną wypłatę z polisy.

Aby móc starać się o dopłatę do odszkodowania trzeba spełnić kilka warunków. Od wydania decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego nie może minąć więcej niż 3 lata. Ważne również jest to, aby nie została zawarta ugoda z zakładem ubezpieczeń. O dopłatę można starać się niezależnie od tego, czy doszło do szkody całkowitej, czy częściowej. Jeśli dana osoba spełnia określone warunki, może postarać się o dodatkowe świadczenie w postaci dopłaty do odszkodowania – na terenie Suwałk lub innej, wybranej miejscowości.

Jakie dokumenty są potrzebne do otrzymania dopłaty do odszkodowania?

Aby rozpocząć procedurę starania się o dopłatę do odszkodowania, niezbędne jest zgromadzenie kilku istotnych dokumentów. Najważniejsze są niewątpliwie dokumenty związane z likwidacją szkody. Przydatny jest również kosztorys sporządzony (w zależności od sprawy) na przykład przez niezależnego rzeczoznawcę czy warsztat samochodowy. Istotna w kontekście dopłat do ubezpieczeń jest też decyzja wydana przez ubezpieczyciela dotycząca danej sprawy.

Zawartość kompletu wymaganych dokumentów jest bezpośrednio uzależniona od rodzaju szkody, do której doszło oraz szczegółowych okoliczności mających z nią związek. W przypadku dopłaty do odszkodowania dotyczącej uszczerbku na zdrowiu kluczowa jest dokumentacja leczenia i wykaz kosztów prowadzonej terapii.