Blog

odpowiedzialność karna

Jaka jest odpowiedzialność karna za wyłudzanie odszkodowań?

Wyłudzanie odszkodowań to czyn karalny. Polega on na świadomym działaniu na szkodę ubezpieczyciela w celu otrzymania nienależnego odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia. Wyłudzanie odszkodowań zalicza się do oszustw ubezpieczeniowych, za które odpowiedzialność ponosi nie tylko osoba dopuszczająca się przestępstwa, ale również wszystkie osoby, które jej w tym pomagają. Jakie praktyki zalicza się do tego typu nadużyć i z jakimi konsekwencjami prawnymi się wiążą?

Czytaj więcej